Activitats de Team Building

Per assolir una millor cohesió, confiança i compromís entre les persones d’una mateixa organització.

Què són les activitats de Team Building?

Les activitats de Team Building o de construcció d’equips són dinàmiques que serveixen per a que un grup d’empleats que habitualment treballen de forma individual, acabin convertint-se en un autèntic equip unit i cohesionat.

D’aquesta forma, s’aconsegueix que els empleats treballin junts amb la finalitat d’assolir propòsits i objectius comuns.

Amb les dinàmiques de construcció d’equips es millora la comunicació i la interacció de les persones que conformen l’organització, aconseguint un entorn de confiança en que totes les persones, ja siguin caps o empleats, puguin dir-se les coses amb transparència i sinceritat.

Quan necessites fer activitats de Team Building?

Quan vols motivar a l’equip per incrementar la productivitat i ser més efectius.

Quan vols fomentar la companyonia i enfortir les relacions interpersonals en els equips o en el comitè de direcció.
Quant necessites alinear el lideratge amb la visió, missió i valors de l’empresa.
Quan necessites millorar la comunicació dels equips de treball o en el comitè de direcció per a què no tinguin problema en comunicar adequadament qualsevol cosa, siguin notícies bones o dolentes.
Quan necessites incrementar la creativitat per a innovar amb nous productes i serveis, processos, nous mercats o nous models de negoci.

Sol·licita una entrevista i explica’ns quin tipus de dinàmica de construcció d’equips necessites

Ja sigui de forma presencial o per vídeo-conferència t’explicarem com una activitat de Team Building pot ajudar-te a desenvolupar la teva empresa.