Coaching d’equips i de sistemes

Per a fer créixer i desenvolupar els teus equips o la teva organització, assolint resultats extraordinaris.

Què és el Coaching d’equips i de sistemes?

És un procés pel qual un coach potencia les capacitats d’un equip de treball o un sistema (una empresa, una associació, un club, una família, etc.) i extreu els millors recursos de les persones tractant-les com un “tot”, posant èmfasi no tant en les persones com individus sinó en les relacions sistèmiques entre ells.

Es treballa tant en projectes de l’àmbit professional com en projectes dels àmbits no professionals, com famílies o clubs esportius, i s’estableixen objectius de transformació, de creixement o desenvolupament, es valoren diferents opcions i es fixen plans d’acció per aconseguir millors resultats.

Mitjançant preguntes, feedback descriptiu i dinàmiques creatives, el coach guia al client en la millora del clima laboral, la cohesió, la comunicació i el nivell de compromís, obtenint una major clarificació dels objectius comuns i dels reptes que cada persona pot estar vivint en el sistema del que forma part.

Quan necessites Coaching d’equips o de sistemes?

El coaching d’equips o de sistemes és necessari quan es vol cercar l’alineament de les persones en torn a una missió o objectiu comú, desenvolupant la confiança i la co-responsabilitat i millorar la presa de decisions i la comunicació interna.
També pot ser necessari quan una empresa reconfigura el seu equip, incorpora nous directius, surten d’altres, i es volen implantar canvis de cultura corporativa o de transformació de negoci, establint noves regles de joc i de relacions que afavoreixin els canvis.
En ocasions hi ha conflictes dins de l’equip directiu o en una família i es requereix una gestió constructiva de les relacions, la millora de la comunicació interpersonal o el desbloqueig de determinades creences que limiten el bon desenvolupament d’aquestes relacions.

Sol·licita una primera entrevista i explica’ns la teva situació

Ja sigui de forma presencial o per vídeo-conferència t’explicarem com un procés de Coaching d’equips o de sistemes pot ajudar a aconseguir a la teva empresa resultats extraordinaris.