Altres serveis per liderar i transformar empreses

A vegades necessites l’experiència d’un consultor o d’un director interí per abordar canvis transformadors.

Què és un Interim manager?

És un professional amb dilatada experiència en direcció i gestió que s’incorpora de forma externa a una empresa per dur a terme una missió executiva molt concreta durant un termini de temps determinat i amb uns objectius prèviament definits.

Què és un Consultor?

És un professional que domina un o diversos temes específics i que utilitza el seu expertise per ajudar a altres persones o organitzacions en assumptes en que no tenen prou coneixement per a resoldre-ho per sí mateixes.