Interim Management

Per liderar moments de canvis o de dificultats.

Per a què necessites un Interim manager?

Un Interim manager és contractat generalment per un període definit de temps per ajudar a una empresa amb la gestió del canvi, ja sigui com a director general, com director d’una àrea estratègica o de transformació digital o del negocio com director d’un projecte.
Un Interim manager ajuda a implementar una estratègia crucial, tancar una bretxa tecnològica o digital, o facilitar un canvi de lideratge o de transformació del negoci.
Un Interim manager s’utilitza perquè no és necessari un rol permanent, perquè cap persona de l’empresa és l’adequada per liderar aquell canvi o perquè no està disponible per al treball en qüestió.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Per a dirigir una empresa, organització o associació en un moment de canvi, per a professionalitzar la gestió o bé, fer créixer una startup.

CHIEF DIGITAL OFFICER

Per a dissenyar i implementar un pla de transformació digital global de l’empresa.

CHIEF CUSTOMER EXPERIENCE OFFICER

Per a dissenyar i implementar un pla de millora de l’experiència de client per incrementar la seva satisfacció, incrementar les vendes i el nivell de fidelització.

ALTRES INTERINATGES

Per a transformacions tecnològiques, gestió de la innovació interna o externa (open innovation) o per formar part de consells d’administració d’empreses professionalitzats.

Sol·licita una entrevista i explica’ns quina necessitat de gestió directiva o de projectes estratègics tens

Ja sigui de forma presencial o per vídeo-conferència t’explicarem com un Interim manager pot ajudar-te en la teva empresa.