Consultoria

Per donar suport a professionals experts externs a l’empresa i aconseguir resultats extraordinaris basats en els seus consells, coneixements i experiència.

Per a què necessites un consultor?

Per adquirir coneixements i experiència en àrees específiques per tal d’analitzar i definir la situació actual i futura, elaborar un pla d’acció i procedir a la seva implantació.

Per ajudar a realitzar canvis o millores de productes, serveis, processos o tecnologia, o per reflexionar sobre noves estratègies de negoci, de tecnologia o de talent.

Per incorporar el coneixement que necessites d’una forma més ràpida, per fer de catalitzador del canvi o per incorporar noves visions del negoci, noves formes de treball o noves maneres d’abordar solucions a problemes de forma més objectiva.

TRANFORMACIÓ DIGITAL

Per idear, dissenyar i implantar un pla de transformació digital global de l’empresa.

EXPERIÈNCIA TOTAL

Per idear, dissenyar i implementar un pla de millora de l’experiència de client (CX), de l’experiència d’usuari (UX), de l’experiència de l’empleat (EX) i de la resta de grups d’interès de l’empresa.

INNOVACIÓ

Per idear, dissenyar i implementar un pla de gestió de la innovació interna i externa (open innovation).

ALTRES CONSULTORIES

També oferim consultories de persones i talent i consultories de canvi tecnològic.

Sol·licita una entrevista i explica’ns quina necessitat de consultoria tens

Ja sigui de forma presencial o per vídeo-conferència t’explicarem com un consultor pot ajudar-te en la teva empresa.