Coaching financer

Per a millorar les meves finances i aconseguir la meva llibertat financera.

Què és el Coaching financer?

És un procés per potenciar les capacitats financeres i les habilitats econòmic-financeres en l’àmbit personal i professional que persegueix la llibertat financera i l’èxit en els negocis, la millora patrimonial i l’efectivitat en les finances, amb la finalitat d’assolir resultats extraordinaris.

El coachee defineix les seves metes financeres alineades amb els seus valors personals, es canvien creences limitants sobre el diner, es valoren alternatives i s’estableixen plans d’acció per a l’execució i consecució dels resultats desitjats.

Mitjançant preguntes, feedback descriptiu i dinàmiques creatives, el coach ajuda al seu client a convertir-se en la seva millor versió en la gestió de les seves finances i el guia en la superació d’obstacles, bloqueigs o pors que es presenten davant de la presa de decisions financeres i d’inversió.

Quan necessites Coaching financer?

El Coaching financer és necessari quan una persona vol tenir més confiança i satisfacció amb la seva economia personal, familiar o professional i per a potenciar les seves habilitats econòmic-financeres per assolir la seva llibertat financera.

També és necessari per gestionar millor els ingressos, les despeses, els estalvis i les inversions i deixar de banda les pors sobre els diners o emocions negatives davant d’unes metes financeres cada vegada més exigents.
Quan es volen redefinir hàbits que limiten l’èxit financer o facilitar noves pautes de comportament per assolir els resultats desitjats, ja sigui l’obtenció de més ingressos, el control de la despesa o aconseguir els millors resultats possibles dels estalvis i inversions.
Quan es vol planificar la vida financera abans i després de la jubilació o trobar un nou sentit o propòsit a l’ús del nostre patrimoni ja sigui pels nostres hereus o per actes filantròpics.

Sol·licita una primera entrevista i explica’ns la teva situació

Contacta ja amb nosaltres per agendar una primera entrevista. Volem ajudar-te a assolir els teus èxits financers i la teva llibertat financera.