Què és un líder?

Un líder és aquella persona que amb la seva influència aconsegueix portar als seus equips o a la seva organització al seu màxim nivell d’acompliment.

Lideratge

Volem impulsar el desenvolupament de líders ètics i responsables
Les empreses han de ser competitives, però no a qualsevol preu, ni de qualsevol manera.
El líder del segle XXI ha de ser capaç de generar valor no només per a la seva organització, sinó també per a tots els grups d’interès al seu voltant (empleats, accionistes, proveïdors, clients, societat).
El lideratge ètic i responsable està basat en l’exemplaritat, el compromís, la integritat i la qualitat humana.

Lideratge WHOOP

El lideratge WHOOP es basa en els següents principis:
W
Win-Win-Win. Totes les actuacions i decisions es regeixen per una estratègia de negoci on guanya tothom: la teva empresa, els seus stakeholders o grups d’interès i la societat en general.
H
Humility + Honesty. El lideratge es basa en els principis d’humilitat (respecte, confiança, d’aprenent etern davant de la vida) i d’honestedat (honradesa, integritat).
O
Options. Les nostres accions van encaminades a obrir possibilitats, a tenir diferents opcions per prendre les millors decisions en un paradigma d’abundància i no d’escassetat.
O
Outstanding. L’objectiu d’aquest lideratge és assolir resultats extraordinaris, basats en l’excel·lència, l’efectivitat i el tracte humà.
P
Purpose + Passion + Perseverance. Per aconseguir resultats extraordinaris cal tenir un propòsit, donar un sentit a la vida. I quan tinguis clar el teu propòsit, llavors, posar passió, estimar el que fas, i ser perseverant i proactiu.

MENTORING

Per a desenvolupar el màxim potencial de lideratge a la teva organització mitjançant els coneixements i l’experiència d’un mentor expert.

TALLERS DE LIDERATGE

Per a desenvolupar habilitats i competències directives que permetin que els líders guiïn i potenciïn als seus equips en l’assoliment dels objectius propis i de l’organització.

CONFERÈNCIES I SEMINARIS

Xerrades de motivació, conferències sobre lideratge i habilitats directives, ponències sobre transformació digital o sobre experiència de client i empleat.

ACTIVITATS DE TEAMBUILDING

Per assolir una millor cohesió, confiança i compromís entre les persones d’una mateixa organització.